Badanie USG stawu barkowego


Staw barkowy jest odpowiedzialny za największy zakres ruchomości kończyny górnej.
Najczęściej badanie USG stawu barkowego przeprowadza się w celu diagnostyki ograniczenia ruchomości bądź siły mięśniowej i zakresu ruchów w stawie oraz coraz powszechniej występującego bólu w przebiegu zespołu "bolesnego barku". Główną przyczyną ograniczenia zakresu działania stawu barkowego jest całkowite bądź częściowe uszkodzenie ścięgien mięśni poruszających głową kości ramiennej w panewce stawu barkowego. Diagnostyką ultrasonograficzną objęte są wówczas :

-Ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego
-Ścięgna mięśnia podgrzebieniowego
-Ścięgna mięśnia podłopatkowego

Dzięki badaniu USG możliwa jest dokładna lokalizacja miejsca i stopnia uszkodzenia (uszkodzenia częściowe, całkowite). Określamy również masę mięśniową brzuśców mięśni nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, podłopatkowego , dwugłowego czy naramiennego, co jest pomocne w planowaniu operacji naprawczej ścięgien pierścieni rotatorów.

W badaniu USG oceniamy:

-wysięk w stawie ramiennym oraz barkowo-obojczykowym
-zapalenie kaletki podbarkowej
-wysięk w kaletce podbarkowej może być następstwem zapalenia stawu ramiennego lub uszkodzenia stożka rotatorów
-uszkodzenie stożka rotatorów (ma charakter pourazowy lub jest następstwem przewlekłego procesu zapalnego np. w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów)
-uszkodzenia ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
-zarys tkanki kostnej


Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług,
Zespół specjalistów NSZOZ Hipokrates